صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری
مأموریت‌های صندوق

ماموریت های صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی علم و صنعت مبتنی بر مفاد اساسنامه مصوب هیات وزیران، عبارتند از:

 • تأمین سرمایه ریسک‌پذیر برای طرح‌های نوآورائه؛
 • ارائه مشورتی و راهنمایی به شرکت‌های دانش بنیان متقاضی؛
 • مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، برای فعال‌سازی آن‌ها و یا توسعه بیشتر مجموعه فعالیت‌های آن‌ها؛
 • صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز متقاضیان اجرای طرح پژوهشی و فناوری جهت ارائه به سایر مؤسسات (شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار)؛
 • ارائه انواع خدمات مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان، با استفاده از توانمندی‌های سهامدار اصلی و مشاورهای منتخب:
  • تهیه برنامه تجاری؛
  • تحلیل فنی و اقتصادی؛
  • مطالعات بازار؛
  • ثبت اختراعات و علائم تجاری؛
  • سازماندهی و تعیین ساختار؛
  • مذاکرات قراردادی؛
  • آموزش.