صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری
توانمندسازی شرکت‌های فناور

شرکت‌های فناور، علاوه بر نیاز به سرمایه، انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای و تجاری‌سازی دستاوردها، به‌دلیل تعلق اغلب آن‌ها به نیروهای تحصیل‌کرده جوان، نیازمند پشتیبانی‌های مدیریتی و اجرایی نیز می‌باشند.
صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، با برخورداری از هیئت‌مدیره، کادر و مشاوران باسابقه‌ای که هم در عرصه دانشگاه و فعالیت‌های علمی مربوط، دارای سوابق ارزشمندی هستند و هم با برقراری ارتباط با حوزه‌های کاربرد رشته تحصیلی و کاری خود، حوزه‌های به ویژه تولیدی و اقتصادی را می-شناسند، علاوه بر خدماتی که عموم صندوق‌های پژوهش و فناوری، عرضه می‌نمایند، در راستای توانمندسازی شرکت‌های فناور، اعم از تحت پوشش و یا بی‌ارتباط با صندوق، همفکری، همکاری و مساعدت‌های لازم را مبذول می‌دارد.
اصلی‌ترین فعالیت‌هایی که از این نوع به عمل می‌آیند عبارتند از:

  • همفکری و همکاری با شرکت‌های منتورینگ و شتاب‌دهنده در داخل و خارج از دانشگاه؛
  • تلاش در ایجاد ارتباط متقابل، تعریف و توافق بر حمایت‌های خاص با صندوق‌های پژوهش و فناوری موجود در کشور؛
  • ارتباط نزدیک و صمیمانه با مرکز رشد دانشگاه؛
  • برگزاری سالیانه جشنواره ایده‌های برتر دانشجوئی، با همراهی مرکز رشد دانشگاه؛
  • تعریف و برگزاری دوره‌های آموزشی خاص و مورد نیاز شرکت‌های فناور؛
  • ارائه مشاوره‌های رایگان به شرکت‌های در شرف تأسیس؛
  • مشارکت در هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های فناور و تلاش در هدایت آن‌ها در مسیر صحیح رشد؛
  • استماع مشکلات روزمره و یا ابتلایی شرکت‌ها و تلاش برای شناسائی راه‌کارهای مناسب و کمک در پیاده‌سازی و رفع مشکلات.