صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری
 

افراد یا تیم‌های صاحب ایده‌ای که در مرحله اول داوری، ایده‌هایشان پذیرش شده‌اند بایستی در بازه‌ی زمانی ۱۹ تا ۲۳ آبان به محل دفتر کاریز اعتماد (روبروی ساختمان شماره ۲ دانشکده مهندسی عمران) برای دریافت مشاوره‌های کسب‌وکار و تکمیل ایده‌ها مراجعه نمایند.

ضوابط شرکت در جشنواره
۱- ایده ارائه شده نباید پیش از این در ایران با همان کیفیت ساخته یا اجرا شده باشد. در صورت وجود نمونه‌های مشابه، داوری تنها بر مبنای «ارتقای محصول یا ایده با نمونه های مشابه» انجام خواهد شد.
۲- ایده ارائه شده نباید پیش از این توسط هیچ شخص حقیقی یا حقوقی ثبت شده باشد.
۳- حداقل یکی از اعضای مؤثر تیم بایستی از دانشجویان یا دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران باشد.
۴- گروه ایده‌پرداز آیین‌نامه شتاب‌دهنده شرکت‌های دانش‌بنیان را بپذیرند.

شبکه دانش‌بنیان همکار