اعطای تسهیلات

با توجه به سیاست های کلی صندوق نوآوری و شکوفایی و قرارداد خط اعتباری با صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت، به منظور تسریع خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور و استفاده از مزایای تخصصی  صندوق‌ پژوهش و فناوری علم و صنعت، تمامی تسهیلات قابل ارائه از صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف مبلغ 5 میلیارد ریال از طریق صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت که دارای قرارداد خط اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی هستند ارائه می‌شود.

 

متقاضیان این تسهیلات تا سقف مبلغ تعیین شده باید به صورت مستقیم به صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت مراجعه کرده و درخواست استفاده از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی را مطرح کنند و هیچ نیازی به مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی ندارند.

تسیلات قابل ارائه از خط اعتباری: