جشنواره جهش تولید

صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت با استفاده از تجربیات جشنواره جهش تولید، در نظر دارد جشنواره «پشتیبانی تولید دانش بنیان» را همزمان با هفته پژوهش اجرا نماید. لذا از تمامی اعضای هیات علمی که دارای ایده های فناورانه در حوزه های مختلف اعم از سخت افزاری و نرم افزاری هستند دعوت به عمل می آید با تکمیل فرم پیوست که فرم ارزیابی اولیه می باشد و ارسال آن به آدرس ایمیل:  info@iustvc.ir  آمادگی خود را برای حضور در این جشنواره اعلام نمایند. پس از ارزیابی ایده های ارسالی، در سه طرح که توسط کمیته داوران جشنواره، حایز اولویت تشخیص داده شوند، به ترتیب مبلغ 1 میلیارد ریال، 700 میلیون ریال و 500 میلیون ریال در قالب سرمایه گذاری خطرپذیر حمایت مالی صورت خواهد پذیرفت.

تاریخ های مهم جشنواره به شرح زیر است:

مهلت ارسال فرم خلاصه مشخصات ایده (پیوست): 20 آذرماه

اعلام نتیجه اولیه بررسی ایده ها: 22 آذرماه

مهلت تکمیل فرم مشخصات تفصیلی طرح: 27 آذرماه

اعلام نتایج نهایی و برندگان جشنواره: 29 آذرماه 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.