آمادگی صندوق پژوهش وفناوری علم و صنعت جهت سرمایه گذاری خطرپذیر در قالب قرارداد هم سرمایه گذاری

آمادگی صندوق پژوهش وفناوری علم و صنعت جهت سرمایه گذاری خطرپذیر در قالب قرارداد هم سرمایه گذاری

صندوق پژوهش وفناوری  علم و صنعت آمادگی دارد در طرح های سرمایه گذاری خطرپذیر در قالب طرح هم سرمایه گذاری با صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه گذاری نماید. 
در این راستا پس از تایید اقتصادی و فنی طرح ها، صندوق علم و صنعت و صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت مشترک اقدام به تامین سرمایه لازم می نمایند.

2 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.