صدور مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت به عنوان شرکت دانش بنیان

صدور مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت به عنوان شرکت دانش بنیان

صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت طبق مجوز امور شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری حائز رتبه دانش بنیانی شناسایی شده و به عنوان یک شرکت دانش بنیان ادامه فعالیت خواهد داد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.